Logopedie
Wim Polfliet
Behandeling van articulatie-, taal-, stem- en leerproblemen. Neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen. Voor kinderen & volwassenen.

Logopedisten Wim Polfliet & Annelore Debouver.

Zoekt u in regio Waregem, Zulte, Wortegem-Petegem, Anzegem, Kruisem (Nokere), Wielsbeke… een betrouwbare logopedist(e) met ervaring? Dankzij jaren praktijkervaring kunt u bij logopedie Wim Polfliet rekenen op een gedegen begeleiding bij het ontwikkelen van nieuwe communicatieve vaardigheden of het leren verwerken van informatie bij mogelijke ontwikkelings- of leermoeilijkheden.

Wim Polfliet en Annelore Debouver hebben een jarenlange expertise opgebouwd in het omgaan met logopedische problematieken elk vanuit hun specifieke ervaring en talrijke opleidingen zowel omtrent de zorg voor leerlingen met specifieke leermoeilijkheden en onderwijsbehoeftes, spraak- en taalontwikkelingsmoeilijkheden, stemcoaching, slikstoornissen of de behandeling van neurologische spraakstoornissen bij volwassenen.

Eerste fase: Contactgesprek.

Vragen of bezorgdheden worden tijdens een verkenningsgesprek besproken. Het logopedisch intakegesprek wordt ingepland.

Derde fase: Behandeling van de logopedische problematiek.

De resultaten van het onderzoeksresultaat leveren adviezen en besluiten op. In samenspraak met u wordt een individueel draaiboek opgesteld. De behandelingstermijn en frequentie van de consulten worden afgesproken. Logopedie Wim Polfliet staat u bij met technisch inzicht en praktische tips en tricks, u krijgt de gepaste oefeningen aangereikt om thuis verder te verdiepen.

Werkwijze.

Eerste fase: Contactgesprek.

Vragen of bezorgdheden worden tijdens een verkenningsgesprek besproken. Het logopedisch intakegesprek wordt ingepland.

Tweede fase: Intake en advies.

Na het contactgesprek wordt een specifiek onderzoek uitgevoerd, om de aard en de ernst van de logopedische problematiek in kaart te brengen. Dit doen we door een persoonlijk gesprek en aanvullende informatie van de school of voorschrijvende arts en een selectie uit logopedische testbatterijen.

Derde fase: Behandeling van de logopedische problematiek.

De resultaten van het onderzoeksresultaat leveren adviezen en besluiten op. In samenspraak met u wordt een individueel draaiboek opgesteld. De behandelingstermijn en frequentie van de consulten worden afgesproken. Logopedie Wim Polfliet staat u bij met technisch inzicht en praktische tips en tricks, u krijgt de gepaste oefeningen aangereikt om thuis verder te verdiepen.

Vierde fase: Evolutie.

Na de vooropgestelde periode wordt de geboekte evolutie in kaart gebracht en afgetoetst aan de doelstelling. Het logopedisch traject wordt bijgestuurd of, waar het resultaat werd behaald, afgesloten. Natuurlijk steeds in overleg met de ouders of de cliënt.

Terugbetaling mogelijk via uw ziekenfonds.

De logopedisten van Wim Polfliet zijn lid van de Vlaamse vereniging voor logopedisten en hanteren de uurlonen zoals overeengekomen met het RIZIV. Zij zijn tevens geconventioneerd, waardoor terugbetaling via het ziekenfonds geen probleem mag zijn.

Informatie over de terugbetaling vindt u hier: https://www.vvl.be/terugbetaling