Logopedie
Wim Polfliet
Behandeling van articulatie-, taal-, stem- en leerproblemen. Neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen. Voor kinderen & volwassenen.

Logopedie voor kinderen & volwassenen.

Logopedie Wim Polfliet onderzoekt en begeleidt kinderen en volwassenen bij stem-, spraak-, taal- en leerstoornissen. Ook voor sociaal-emotionele problemen, faalangst of aandachtsproblemen biedt men ondersteuning. Dit kan zowel op eigen initiatief, op doktersvoorschrift of na overleg met het schoolteam. U kunt bij deze logopedisten terecht om een klinische diagnose te laten stellen. Aansluitend formuleren ze een gespecialiseerd advies.

Een greep uit onze expertise.

begeleiding van kleuters en lagereschoolkinderen bij spraak en articulatiemoeilijkheden, ook bij verbale dyspraxie als schisis.
ADHD, ADD en werkhoudingsproblemen.
communicatie vaardigheden, stotteren.
spraak- en taalmoeilijkheden bij volwassenen: dysartrie, afasie.
taalontwikkelingsvertraging, ontwikkelingsdysfasie en andere taalstoornissen.
leren leren en coachen in studiemethode.
emotionele ondersteuning bij Autismespectrumstoornissen en het aanleren van sociale vaardigheden.
alle myofunctionele stoornissen, voor jong en oud: duimzuigen, mondademen, interdentaliteit, foutief slikken of dysfagie
psycho-educatie, omgaan met beperkingen.
remediëring van wiskunde/rekenen, taal/lezen of spelling.
stemcoaching, stemvorming, dysfonie: het gebruik van de stem en voorkomen van heesheid.

Logopedie Wim Polfliet.

Geconventioneerd.

Logopedie Wim Polfliet is geconventioneerd. In veel gevallen is terugbetaling mogelijk via het RIZIV of de aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Als lid van de Vlaamse vereniging voor logopedisten passen zij de honoraria overeengekomen door RIZIV toe. Meer informatie met wat er nodig is om een terugbetaling aan te vragen vindt u hier: https://www.vvl.be/terugbetaling/

Deskundig.

U kunt ervan op aan dat uw zorgvraag in deskundige handen terechtkomt. Meer dan twintig jaar expertise biedt deskundig inzicht, voor een optimale ondersteuning en resultaat.

Vrijblijvend.

Aarzel niet contact op te nemen, u start met een vrijblijvend intake gesprek. De problemen worden in kaart gebracht en aansluitend wordt een onderzoek ingepland. Aan de hand van het onderzoeksverslag wordt dan een begeleidingsvoorstel opgesteld waarna een individueel behandelingstraject kan worden opgestart.

Onderwijsondersteuning.

Voor onderwijsondersteuning biedt Logopedie Wim Polfliet een kader met structuur vanuit de knowhow in de ondersteuning van leerzorg voor kinderen in het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Dankzij een holistische benadering wordt ruimte gemaakt voor evolutie. Door regelmatig opleiding te volgen worden leermoeilijkheden als dyslexie, dyscalculie en dysorthografe of problemen met de werkhouding, of het leerrendement benaderd vanuit een hedendaags oogpunt.

Logopedie bij volwassenen & senioren.

Naast de logopedische begeleiding van kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren heeft Logopedie Wim Polfliet ervaring met het coachen van volwassenen en senioren. Spraak- en taalstoornissen, stemstoornissen en stemgebruik worden vakkundig onderzocht. Om tot een antwoord op de hulpvragen of het stimuleren van sociaal emotioneel welbevinden te komen wordt therapie en psychoeducatie aangeboden. Logopedische therapie heeft tot doel om een goede vorming van spraak en taalgebruik te komen en zo een vlottere communicatie te bewerkstelligen.